Chính sách bảo mật

Mục đích
Việc thu thập dữ liệu trên website www.soundcraft.com.vn bao gồm: email của khách hàng. Thông tin này được  www.soundcraft.com.vn sử dụng để gửi các thông tin sản phẩm mới, thông tin khuyến mại,… đến khách hàng khi khách hàng đồng ý đăng ký nhận bản tin từ Soundcraft Vietnam.

Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng tên email và hộp thư điện tử của mình.
 
Phạm vi sử dụng thông tin
Website  www.soundcraft.com.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
- Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và  www.soundcraft.com.vn;
- Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
- Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại  www.soundcraft.com.vn
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: www.soundcraft.com.vn  có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng

Thời gian lưu trữ thông tin
 Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của  www.soundcraft.com.vn

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 
CÔNG TY TNHH PHÚC GIANG
+ Địa chỉ: 10 Trịnh Văn Cấn, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
+ Điện thoại: 0283 9972 675
 
Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
- Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu ban quản trị website www.soundcraft.com.vn thực hiện việc này.
- Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website www.soundcraft.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, www.soundcraft.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 
Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
- Thông tin cá nhân của khách hàng trên website www.soundcraft.com.vn được www.soundcraft.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.soundcraft.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, website www.soundcraft.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.